Rozpočet DSO 2021

PŘÍJMY

název ODPA položka 2021
neinvestiční dotace od obcí 4221 398000,00
příjmy z úroků 6310 2141 2000,00
celkem 400000,00


VÝDAJE

název ODPA položka částka
ostatní osobní výdaje 3639 5021 100000,00
pojistné na soc. zabezpečení 3639 5031 5000,00
pojistné na zdrav.poj. 3639 5032 6000,00
zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 400,00
DDHM (drobný majetek) 3639 5137 40000,00
spotřební materiál 3639 5139 40000,00
PHM (pohonné hmoty) 3639 5156 5000,00
poštovné 3639 5161 2000,00
školení 3639 5167 5600,00
nákup služeb 3639 5169 182000,00
cestovné 3639 5173 2000,00
pohoštění 3639 6285 5000,00
rezervy (nespecifikované) 3639 5901 5000,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5362 500,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5163 1500,00
celkem 400000,00

Vyvěšeno dne: 11. 12. 2020

Sejmuto dne: 31. 12. 2021