Roztocký háj-Tiché údolí

skály v Tichém údolíPřírodní rezervace Roztocký háj-Tiché údolí byla vyhlášena roku 1951. Chráněné území zaujímá zalesněné stráně Tichého údolí a Roztocký háj nad soutokem Únětického potoka a Vltavy. Jihozápadním směrem na ni na území Prahy bezprostředně navazuje další přírodní rezervace – Údolí Únětického potoka. Územím prochází naučná stezka, která je dlouhá přibližně 7 km. Nejkrásnějším a nejnavštěvovanějším úsekem je trasa z Roztok do Únětic, dlouhá 4 km.

 

Jak se tam dostanete?

Zobrazení na mapě

Pokud si chcete projít celou naučnou stezku, jeďte z konečné metra A Dejvická autobusem č. 107 a 147 do zastávky Kamýcká. Odtud se dejte po žluté turistické značce a zhruba po 800 m narazíte na první informační tabuli naučné stezky.

Pokud chcete navštívit jen Tiché údolí, jeďte do Roztok autobusem č. 340 nebo 350 z Dejvické a vystupte na zastávce Roztoky-Nádraží. Do Tichého údolí vás zavede modrá turistická značka. Pokud si chcete prohlédnout nádherné vily z 2. poloviny 19. století, doporučuji jít do Tichého údolí po silnici až na její konec u bývalé vyhořelé restaurace Maxmiliánky. Zde se opět napojíte na modrou turistickou značku, která vás provede celým Tichým údolím.

Do Roztok se dostanete i vlakem z Masarykova nádraží.

Co zde uvidíte?

Trasa je plná nádherných přírodních scenérií. Velký a Malý háj jsou tvořeny většinou listnatými porosty dubů a habrů. Kdysi zde byly pastviny, zalesnění je staré zhruba sto let. Nacházejí se zde doklady starého osídlení (mohylová pohřebiště ze starší doby železné).

V přírodní památce Sedlecké skály se dochovaly fragmenty skalních stepí. Roztocký háj-Tiché údolí je domovem významných druhů bezobratlých živočichů a velké ptačí populace. V Údolí Únětického potoka jsou nejcennější zbytky vřesovišť na severních svazích a zbytky stepí a lesostepí na svazích jižních.

Únětický potok, původně nazývaný Stativnice, je zhruba 15 km dlouhý. Najdete na něm čtyři historické mlýny: Braunerův (dříve Malý), Spálený, Tůmův a Trojanův. Z Tůmova mlýna však zbývají už jen rozvaliny pohlcené vegetací. V Tichém údolí najdete také tři památné stromy.

Naučná stezka

trasa naučné stezky Roztocký háj-Tiché údolí
převzato ze serveru www.prazskestezky.cz

Stezka vede z Nového Suchdola po žluté turistické značce do Roztok, poté po modré turistické značce údolím Únětického potoka k Holému vrchu, a dále vzhůru úbočím do Starého Suchdola. Některé úseky bývají značně rozbahněné.

Na stezce je 12 zastavení vyznačených informačními tabulemi.

Něco pro labužníky

Pokud vás cesta Tichým údolím z Roztok unaví a budete potřebovat občerstvení, není nic jednoduššího, než se stavit v Úněticích. Hned za únětickými rybníky najdete hospůdku U Lasíků, kde si můžete vybrat z mnoha druhů domácích sladkých či slaných koláčů.

O pár kroků dále, po hlavní silnici z kopce, je obnovený Únětický pivovar. Mají zde výborné místní pivo a klasickou českou kuchyni. Každou sobotu i neděli ve 12 hodin zde probíhají prohlídky celého pivovaru.