Z Úholiček do Řeže po lepší cestě

Obec Úholičky v lednu 2014 vyčistila a proklestila část cesty podél vltavských tůní směrem k řežské lávce.

čistá cesta do Řeže

Posbírané odpadky