Historie Roztok

Zámek Roztoky

 

 

Rozloha obce:
Katastrální území:
Počet obyvatel:
844 ha
Roztoky, Žalov 
7918 

 

Roztoky leží severně od Prahy na levém břehu Vltavy při ústí Únětického potoka. Tvoří je dvě katastrální území, Roztoky a Žalov. Každoročně zde probííhá velkolepý masopust nebo tradiční sraz automobilových veteránů.

Oblast kolem ústí Únětického potoka byla osídlena téměř nepřetržitě od mladší doby kamenné. První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické listině z roku 1233. Z této doby pochází i zmínka o vodní tvrzi - současném roztockém zámečku.

Majitelé roztockého panství:

  • 1360-74 pražský měšťan z rodi Olbramoviců
  • konec 14. stol. Eberhard a po něm jeho bratr Reinhard z Remeše
  • doba husitská různí měšťané ze Starého Města pražského
  • 2. pol. 15. stol. Bedřich z Donína
  • 1565 rytíř David Boryně ze Lhoty, hejtman Slánského kraje
  • 1620-1803 rod Lichtenštejnů
  • zač. 19. stol. Josef Mader, profesor práv
  • 1839 manželé Lederovi

Až do 2. poloviny 19. století měly Roztoky charakter zemědělské osady. Po dostavbě Severní dráhy Praha-Podmokly-Drážďany a staly se jednak oblíbeným výletním místem, jednak atraktivní lokalitou pro zámožné Pražany, kteří si v Tichém údolí stavěli vily jako svá letní sídla.

Roku 1867 se rozrůstající Roztoky administrativně oddělily od Žalova a ve stejném roce byl přestavěn špýchar ve vznikající horní části města na kostel Narození sv. Jana Křtitele. V roce 1886 postavil místní starosta roztockou serpentinu. Roku 1893 povýšily Roztoky na městys.

V první třetině 20. století se nový městys díky zlepšení komunikace mohl rozrůstat na kopcích nad údolím, v tzv. horních Roztokách. V letech 1945-48 byla v dolní části Roztok u zámku postavena továrna na výrobu penicilinu, pozdější Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací.

Roku 1960 byly Roztoky administrativně spojeny se sousední obcí Žalov, o osm let později se staly městem a získaly vlastní znak.Součástí Roztok je i národní kulturní památka Levý Hradec, který leží v katastru obce Žalov.