Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web-data1/udolivltavy_cz/public_html/www/templates/dso2m/functions.php on line 202

Nelahozeves a její okolí

Nádvoří zámku NelahozevesObec Nelahozeves leží ve Středních Čechách v okrese Mělník 22 km vzdušnou čarou na sever od Prahy. Je známá jako rodiště hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Rozkládá se na levém břehu Vltavy, která zde dosahuje výšky 170 m nad mořem. Má 1606 obyvatel a cca 700 domů. Kromě původní vsi obec sestává ještě ze sousedních Podhořan, dvou dílů Hleďsebi a Lešan. Celek zaujímá plochu 1432 hektarů. V minulých dobách k Nelahozevsi patřívaly Strachov a Lobeček na protější straně řeky.

Historie

Nelahozeves byla obydlena už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické nálezy zejména ze sousední kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352. Původně náležela Nelahozeves českému knížeti a později pražské kapitule, od níž přešla v husitských dobách znovu pod panovníkovu komoru. Roku 1469 ji dal král Jiří z Poděbrad svému rádci Řehořovi z Heimburka, později mu byla odňata.

Náměstí

Přímo na náměstí se nachází krásný park, uprostřed něhož stojí socha od Zdeňka Hoška nazvaná „Zamyšlený“. Byla odhalena v roce 1988 a znázorňuje skladatele Antonína Dvořáka před zdvižením dirigentské taktovky.

V Nelahozevsi každoročně probíhá hudební festival "Dvořákova hudební Nelahozeves".

Geologie

Nelahozeves je tvořena plasticky modelovanou kotlinou, která se svažuje od západu k Vltavě z velvarské pláně (asi 270 m nad mořem). Geologicky tvoří katastr současné Nelahozevsi převážně masivy druhohorního křídového útvaru (cenoman, turon), zpod čtvrtohorních nánosů tu vystupují na povrch rozmanité pískovce a opuky, těžené a vyvážené odtud pro svou vynikající kvalitu už ve středověku. Starší prvohorní permokarbon se nalézá většinou v nevelké hloubce pod křídou, jak to v minulém století dokazovalo zejména dolování kamenného uhlí u železničních tunelů a v Lešanech.

Průmysl

Na okraji obce se nachází centrální úložiště ropy pro celou Českou republiku, které je postaveno ve vytěžené pískovně. Proudí sem ropa z ropovodů Družba a Ingolstadt. Celková kapacita nádrží se pohybuje okolo 1 300 000 m³ ropy. Zásobník se skládá ze 14 nádrží, čtyři z nich mají kapacitu 125 000 m³ (dvě další jsou ve výstavbě). Jedná se o hlavní skladové zásoby ropy České republiky.

V obci se nachází velká výrobna PTZ Nelahozeves, tedy Povltavských tukových závodů, od roku 1993 patřících české pobočce nadnárodní společnosti Unilever. Továrna vznikala od třicátých let 20. století, vyráběly a vyrábí se zde pokrmové tuky – např. Hera, Perla atd. Od názvu obce je odvozena značka mýdla Nela, které se zde vyrábělo.

Továrna PTZ Nelahozeves byla uzavřena k 1.6.2010 společností Unilever. Výroba byla přesunuta do Polska a Rumunska o práci přišlo 650 lidí.