Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/web-data1/udolivltavy_cz/public_html/www/templates/dso2m/functions.php on line 202

Historie Husinec-Řež

Rozloha obce:
Katastrální území:
Počet obyvatel:
Počet domů:
298 ha
Husinec u Řeže
1300
Husinec 67, Řež 345

Obec se nachází na pravém břehu Vltavy cca 15 km severně od Prahy. Obec je známá tím, že se v jejím katastru nachází Ústav jaderného výzkumu a Akademie věd ČR – Ústav Jaderné fyziky. Ze tří stran je obec obtékána Vltavou.

letecký snímek ŘežePrvní písemná zmínka o vsi Husinec se nachází v listinném falsu datovaném zhruba do roku 1227, jímž český král Přemysl Otakar I. přenechal ženskému klášteru u sv. Jiří v Praze jurisdikci nad jeho poddanými. Název je doložen ve formě Guscinec. V roce 1233 se obec nazývá Gusinech, okolo r. 1403 již Hussinecz. Za husitského převratu byla vesnice pravděpodobně zkonfiskována Pražany, v 16. století náležela spolu s Řeží jako tzv. ves zápisná (zastavena králem) ke statku Roztoky. Roztocký statek koupil roku 1565 David Boryně ze Lhoty. Jeho vnuk prodal statek knížeti Karlovi z Lichtensteina, jehož rod vlastnil statek až do roku 1803. Husinec s Řeží se na nějakou dobu znovu přičlenily ke statku kláštera u sv. Jiří se sídlem v Kamýku a Statenicích. V urbáři kláštera u. sv. Jiří z r. 1631 je název ve formě Husynecz.

Na konci feudalismu však opět patřily obě vsi ke statku Roztoky. V letech 1850-1927 patřila obec k okresu Karlín (v letech 1869-1919 byl Husinec osadou obce Klecany), v letech 1927-1942 byla obec součástí politického okresu Praha venkov, 1942-1960 náležela k okresu Praha-sever a od roku 1960 okresu Praha-východ.

Osada Řež se poprvé uvádí v listině krále Vratislava I. z r. 1088 pro Vyšehradskou kapitulu, jíž měl darovat mimo jiné ves Raseh. V dalším listinném falsu¨, tentokrát pro klášter sv. Jiří k roku 1227, se uvádí vedle Husince pod názvem Rese. Počátkem 15. století se ves uváděla ve tvaru Rzezy.V urbáři kláštera sv. Jiří z ro. 1631 je název ve formě Rzezj. Od roku 1850 je Řež osadou obce Husinec v okrese Karlín. V r. 1919 byla odloučena z Klecan obec Husinec-Řež.