Seifertovy Kralupy

Jaroslav Seifert

 

Na památku Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, a na podporu mladých tvůrců na kulturním poli se od r. 1996 každoročně konají Seifertovy Kralupy.

 

 

 

 

Seifertovy Kralupy jsou nejen festivalem poezie a přednesu, ale i autorskou literární soutěží, určenou všem občanům ČR. Soutěž probíhá ve dvou věkových kategoriích: 14–18 let a nad 18 let výše. Uzávěrka soutěže je každoročně na jaře (cca v červnu). Výsledky soutěže porota uveřejňuje v září v rámci festivalu Seifertovy Kralupy.

Festival zahrnuje i další přehlídkové a vzpomínkové programy.