Rozpočet DSO Údolí Vltavy na rok 2019

PŘÍJMY návrh 2018 plnění k 15.11. 2018 plnění k 15.11. 2018
název ODPA položka návrh návrh 2019
neinvestiční dotace od obcí 4221 373000,00 345610,00 373000,00
příjmy z úroků 6310 2141 2000,00 412,10 2000,00
celkem

375000,00

 

VÝDAJE


název ODPA položka návrh plnění částka
ostatní osobní výdaje 3639 5021 100000,00 4980000 100000,00
pojistné na soc. zabezpečení 3639 5031 5000,00 0,00 5000,00
pojistné na zdrav.poj 3639 5032 5000,00 5000,00 4600,00
zákonné pojištění odpovědnosti 3639 5038 0,00 400,00 400,00
DDHM (drobný majetek) 3639 5137 40000,00 0,00 40000,00
spotřební materiá 3639 5139 40000,00 0,00 40000,00
PHM (pohonné hmoty) 3639 5156 5000,00 5000,00 5000,00
poštovné 3639 5161 2000,00 52,00 2000,00
školení 3639 5167 5000,00 0,00 5000,00
nákup služeb 3639 5169 159000,00 100056,80 159000,00
cestovné 3639 5173 2000,00 0,00 2000,00
pohoštění 3639 5175 5000,00 1313,00 5000,00
rezervy (nespecifikované 3639 5901 5000,00 0,00 5000,00
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6310 5362 500,00 87,52 500,00
služby peněžních ústavů 6310 5163 1500,00 994,06 1500,00
celkem 375000,00 162703,38

375000,00

Vyvěšeno 16. 1. 2019                                                                Sejmuto 31. 12. 2019

 

návrh

 

návrh